वैदेशिक रोजगार नियमावली,२०६४ (पछिल्लो संसोधन-२०७६-०५-०१) मा भएको व्यवस्थाहरुको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना !!

2019-08-23
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुका लागि वैदेशिक रोजगार नियमावली,२०६४ (पछिल्लो संसोधन-२०७६-०५-०१) मा भएको व्यवस्थाहरुको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना !!

Go Back

Latest News

सम्पर्क

 • नेपाल सरकार
 • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
 • वैदेशिक रोजगार विभाग
 • बुद्धनगर, काठमाण्डौ नेपाल
 • टोल फ्रि नं : १६६००१०९९९९ / ०१-४७८२६२१
 • प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७८२६१६
 • संस्था दर्ता शाखा : +९७७-१-४७८२६४८
 • आर्थिक प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७८२६५८
 • सूचना प्रविधि (IT) शाखा : + ९७७-१-४७८२७१०
 • फ्याक्स : + ९७७-१-४७८२६०६
 • इमेल : info@dofe.gov.np
 • वेबसाइट : www.dofe.gov.np
 • वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाण्डौ : +९७७-१-४०३०६६७/४०३०६६५
 • इ.पि.एस.कोरिया शाखा : ‍+९७७-१-५१८६३४९

कपिराइट © २०१८ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित