नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल

सुचना
आजको मिति: Tuesday, February 28th, 2017

खोजि श्रम स्वीकृति

Passport No :
Sticker No :ताजा खबर

Prepermission and Final Approval is blocked

प्रकाशित मिती: २०७३-११-५

Prepermission and Final Approval is blocked

पुरा पढ्नुहोस


Guidelines for applying individual labour permit

प्रकाशित मिती: २०७३-१०-२०

Gudielines for applying individual labour permit

पुरा पढ्नुहोस

श्रोतहरु

dofe download

पूर्व र अन्तिम स्वीकृति रोक्का बारे

प्रकाशित मिती: २०७३-११-९

dofe download

Guidelines for applying individual labour permit

प्रकाशित मिती: २०७३-१०-२०

dofe download

Orientation Desktop Manual

प्रकाशित मिती: २०७३-९-२२

dofe download

User Manual for Insurance-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

dofe download

User Manual for Medical-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

dofe download

User Manual for RA-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

dofe download

User Manuals for Orientation-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

dofe download

User Manual for Banks-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

dofe download

Labour Migration for Employment status report 2014/2015

प्रकाशित मिती: २०७३-४-४सबै हेर्नुहोस

  • श्री विश्व राज पाण्डे

    नाम: श्री विश्व राज पाण्डे


    पद: महानिर्देशक

  • श्री लक्ष्मण प्रसाद मैनाली

    नाम: श्री लक्ष्मण प्रसाद मैनाली


    पद: सचिव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय


श्रेणी लिंक

Job Opportunities
रोजगारको अवसर

Embassy List Nepal
राजदुताबासको सूची

Dofe usefu links
आवश्यक लिकंहरु
सबै हेर्नुहोस

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल


Tel: +977-1-4782454
Fax: +977-1-4782454
Email: info@dofe.gov.np
Website: www.dofe.gov.np

यात्रा क्रम सङ्ख्या 1 3 6 2 9 8 1