नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल

सुचना
आजको मिति: Wednesday, July 26th, 2017

समाचार

Important Informations

प्रकाशित मिती: २०७४-४-११

Important Informations

पुरा पढ्नुहोस

8th EPS-TOPIK Result

प्रकाशित मिती: २०७४-४-१०

8th EPS-TOPIK Result

पुरा पढ्नुहोस

मालसामानहरु लिलाम विक्रिको सूचना

प्रकाशित मिती: २०७४-३-१४

मालसामानहरु लिलाम विक्रिको सूचना

पुरा पढ्नुहोस

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

पुरा पढ्नुहोस

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस

Notice for Sealed Quotation

प्रकाशित मिती: २०७४-२-१२

Notice for Sealed Quotation

पुरा पढ्नुहोस

Final results for Israel 2017

प्रकाशित मिती: २०७४-२-२

First Result of Israel 2017

पुरा पढ्नुहोस

खोजि श्रम स्वीकृति


श्रेणी लिंक

Job Opportunities
रोजगारको अवसर

Embassy List Nepal
राजदुताबासको सूची

Dofe usefu links
आवश्यक लिकंहरु
सबै हेर्नुहोस

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल


Tel: +977-1-4782454
Fax: +977-1-4782454
Email: info@dofe.gov.np
Website: www.dofe.gov.np

यात्रा क्रम सङ्ख्या 8 0 1 0 6 5