नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल

सुचना
आजको मिति: Saturday, December 15th, 2018

शाखा कार्यालयहरु

शाखा कार्यालयहरु

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को वि.स. २०७०।८।२६ गतेको निर्णयानुसार हाललाई काठमाण्डौ उपत्यका भित्रै देशगतरुपमा श्रम स्विकृति 
सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरि निम्न ४ वटा कार्यालयहरु स्थापना:
 • वैदेशिक रोजगार काठमाण्डौ कार्यालय
 • वैदेशिक रोजगार मलेसीया शाखा 
 • वैदेशिक रोजगार कतार शाखा 
 • वैदेशिक रोजगार साउदी अरव शाखा
काठमाडौं कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुको कार्यविवरण ः
नियमनकारी कार्य 
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त गरेका संस्थाहरुको अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन तथा कारवाही स्वरुप संस्था खारेज गर्ने सम्मको सिफारिस गर्ने । 
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम तथा घरेलु कामदार सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुको अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन तथा कारवाही स्वरुप संस्था खारेज गर्ने सम्मको सिफारिस । 
वैदेशिक रोजगारका लागि स्वास्थय परीषण गर्न स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्यहरु । 
श्रम स्वीकृति 
स्वीकृति प्रदान गर्ने । 
वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजत प्राप्त संस्था मार्फत आएका मागहरुमा नियमानुसार  पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेका कामदारहरुका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने । 
व्यक्तिगत श्रम स्विकृति प्रदान गर्ने 
श्रम स्वीकृतिको नविकरण गर्ने । 
कामदारको हक अधिकार संरक्षण ः 
कामदारको हित संरक्षण । 
गुनासो व्यवस्थापन  ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सहजीकरणको कार्य ।
कामदारलाई आवश्यक सूचना प्रवाह सम्बन्धी कार्य ।
उद्धार गरी घर फर्केाइएका कामदार तथा मृत्य कामदारहरुका शब उनीहरुको परिवार सम्म पु¥याउन आवश्यक समन्वय रसहयोग गर्ने । 
अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्य 
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी उजुरीको प्रारभ्मिक अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य । 
कामदारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यको समन्वय । 
वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी नियन्त्रण सम्बन्धी समन्वय र जनचेतनामुलक कार्यहरु ।   
दैनिक कार्यसञ्चालन 
कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य । 
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य । 
अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य । 
काठमाडौं कार्यालयका शाखाहरु
१. प्रशासन तथा अनुगमन शाखा 
२. पूर्व स्वीकृति शाखा 
३. श्रम स्वीकृति शाखा 
४.   श्रम करार सम्झौता शाखा 
५. सूचना प्रविधि तथा अभिलेख शाखा 
६. उजुरी तथा अनुसन्धान शाखा 
७. आर्थिक प्रशासन शाखा 
 • मलेसिया, कतार र साउदी कार्यालयका शाखाहरु
 • १.प्रशासन तथा अनुगमन शाखा 
 • २.पूर्व स्वीकृति शाखा 
 • ३.श्रम स्वीकृति शाखा 
 • .सूचना प्रविधि तथा अभिलेख शाखा 
 • ५.उजुरी तथा अनुसन्धान शाखा 
 • ६. आर्थिक प्रशासन शाखा
 •  


खोजि श्रम स्वीकृति


श्रेणी लिंक

Job Opportunities
रोजगारको अवसर

Embassy List Nepal
राजदुताबासको सूची

Dofe usefu links
आवश्यक लिकंहरु
सबै हेर्नुहोस

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल


Tel: +977-1-4782454
Fax: +977-1-4782454
Email: info@dofe.gov.np
Website: www.dofe.gov.np

यात्रा क्रम सङ्ख्या 1 0 7 7 2 2 1