Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

बुद्धनगर, काठमाडौँ

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आ.व. २०७८/०७९ मा वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदारको संख्या सम्बन्धी सूचना।

2022-07-21
Scan_20220724.jpg
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आ.व. २०७८/०७९ मा वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदारको संख्या।
Go Back

कपिराइट © २०२२ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित