Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

बुद्धनगर, काठमाडौँ

विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाहरुलाई जरिवाना गरिएको सम्बन्धमा।

2022-07-29
CoverImage.jpg
विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाहरुलाई जरिवाना गरिएको सम्बन्धमा।
Go Back

कपिराइट © २०२२ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित